ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานธุรการ 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
พนักงานส่งเอกสาร 12,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
พนักงานล้างรถ 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ที่ปรึกษางานบริการ 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 10 lists.