ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบุคคล 12,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานธุรการ 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ที่ปรึกษางานบริการ 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ช่างยนต์ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 5 lists.