ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานล้างรถ 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ที่ปรึกษางานบริการ 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 10,000 - 12,000 สมุทรปราการ
พนักงานส่งเอกสาร 12,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่การเงิน 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 7 lists.