ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย (Admin Sale) สนง.กรุงเทพ... 15,000 - 20,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่ 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี (สนง.กรุงเทพฯ) **ด่วน** 18,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 35,000 - 55,000 นครปฐม
Sale Engineer (สนง.กรุงเทพฯ) **ด่วน** 18,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.