ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Draftman 18,000 - 28,000 นครปฐม
Sale Engineer (สนง.กรุงเทพฯ) **ด่วน** 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Sale Project (สนง.กรุงเทพฯ) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย Innovative Products 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (BKK) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.