ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่ 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนง.กรุงเทพฯ) **ด่วน** 18,000 - 28,000 นครปฐม
Sale Engineer (สนง.กรุงเทพฯ) **ด่วน** 18,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Project Sale (สนง.กรุงเทพฯ) 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.