ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการส่งเอกสาร 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 37 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |