ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจสอบรถใหม่ (PDI) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษางานด้านบริการ SA 11,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกธุรการขาย/จัดสรรรถยนต์ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.