ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมสีและตัวถุง 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบรถใหม่ (PDI) ด่วน!!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน **ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านจ่าย (AR) 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย /ผู้จัดการทีมขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 19 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |