ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกธุรการขาย/จัดสรรรถยนต์ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านจ่าย 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย /ผู้จัดการทีมขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผุ้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.