ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน IT Suppor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานซ่อม (คอนโทรล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.