ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 20,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (อีสาน) 15,000 ขึ้นไป -
Sales Exclusive (เหนือ) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.