ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 45,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกผลิต 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |