ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่าง Injection 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุง 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.