ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำด้านการบริหารธุรกิจ(สามารถสอนเป็นภาษาจ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.