ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ !! ด่วนมาก (เน้นภ... 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค !! ด่วนนน 12,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน (ด่วน) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Sales (กทม.) ด่วนมาก 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.