ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
อาจารย์ประจำด้านการบริหารธุรกิจ(สามารถสอนเป็นภาษาจ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
คณบดีด้านการบริหารธุรกิจ(สามารถสอนเป็นภาษาจีนได้) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำหอพักนักศึกษา ไม่ระบุ ปทุมธานี
อ. ประจำสอนภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 9 lists.