ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโรงงาน 20,000 - 80,000 ราชบุรี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา. (Procurement) 12,000 - 30,000 นครปฐม
ธุรการประสานงานประเทศจีน 13,500 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ธุรการ 9,000 - 18,500 นครราชสีมา
พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป (ราชบุรี) 9,000 - 18,000 ราชบุรี
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |