ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
IT Support 6,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบโครงสร้างเสาโครงเหล็ก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.