ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นิติกร 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
secretary 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมส์ ลงสาขาเซ็นทรัลรามอิน... 9,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ Central สาขาศาลายา 9,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Area Manager 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.