ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นิติกร 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ดีไซน์เนอร์ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Visual Merchandiser 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
บัญชีทั่วไป 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างศิลป์ 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.