ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าบุคคล 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Dijital Marketing 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด (เพศหญิง) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Reception โรงแรม/อังฤษ/จีน 15,000 - 23,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.