ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Graphic Designer 3D / 2D 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Reception โรงแรม/อังฤษ/จีน 15,000 - 23,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Visual Merchandiser 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
บัญชีทั่วไป 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.