ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior Sales Executive(Drugs&Supplementary;) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
HR Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคล(ประจำพนมเปญ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.