ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC Inprocess 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า (อุปกรณ์ 115 kVและฟิวส์ / LED) ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบ 115 kV และฟิวส์ 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกเขียนแบบ & BOM ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 27 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |