ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายกรุงเทพและต่างจังหวัด 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายบุคคล 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายต่างจังหวัด ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.