ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ ด่วนมาก!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าคงคลัง (Checker) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Channel Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.