ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล (สัญญาจ้าง 1 ปี) 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล (สัญญาจ้าง) 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล (สัญญาจ้าง) 13,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Sales & Marketing Executive (Thai Glass Industry) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Executive (Medical Equipment Product) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 76 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |