ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (โรงงานผลิตอาหาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (โรงงานผลิตอาหาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ (H... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโสฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 86 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |