ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคประจำอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างเทคนิค ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรประจำอาคาร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างเทคนิค (งานก่อสร้าง ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.