ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายและช่างเทคนิคฝ่ายบริการลูกค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ควบคุมและปฏิบัติการฝ่ายบัญชีและการเงิน 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 40,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ห้องแล็บอาวุโส 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ 15,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.