ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ห้องแล็บอาวุโส 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ห้องแล็บ 15,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
Sale Representative 8,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายเคมีสิ่งทอ 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายธุรการและประสานงาน 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.