ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
FB ads manager 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 18,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Import/Export Specialist 20,500 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.