ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Import/Export Specialist 20,500 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Receptionist เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Copywriter (TH & ENG) 20,000 - 30,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานหลังการขาย 11,000 - 13,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.