ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโรงงาน 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
คนงานฝ่ายผลิต 6,000 - 9,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากร 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.