ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน (ศูนย์บางพลี) 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานช่างยนต์ 11,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการ 80,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและจัดการคลังสินค้า 80,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย (ด่วนมาก) 8,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.