ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด (Event Marketing) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ (ภาษาพม่า) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Digital Marketing ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.