ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ (สื่อสารภาษาเมีย... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายทะเบียน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.