ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.สำรวจและประเมินพื้นที่ (ด่วน) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (ด่วน) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (ด่วน) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ร้านอาหาร (ด่วน) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโรงงาน (พร้อมเริ่มงาน) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.