ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ-ด่วน) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร (เพศหญิง ด่วนมาก) 14,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (ด่วน) 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ร้านอาหาร (ด่วน) 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (ด่วน) 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.