ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab Assistant) ปฏิบัติง... 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 15,000 - 30,000 ปทุมธานี
Marketing Executive 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support/Helpdesk (สัญญาจ้าง 1 ปี) 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 20,000 - 35,000 สมุทรปราการ
Total 116 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |