ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Customer Service 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาธุรกิจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน (Purchase) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน - ธุรการทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Project Manager (M&E) 40,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.