ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขาย 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing Officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาธุรกิจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing (Trainee) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Digital Marketing Manager 45,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.