ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน - ธุรการทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส พัฒนาธุรกิจ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขาย 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Marketing Officer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.