ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales ขายสินค้าไอที (ดูแลลูกค้าภาคใต้) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (ประจำภาคเหนือ) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Sales (กรุงเทพ) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.