ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Accounting Manager (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) สื่อสารภาษ... 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Product Sales (กรุงเทพ) 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.