ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วย ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประเวศ) (ด่วน) 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีในเครือ 16,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (บางปะกง) 30,000 - 50,000 ฉะเชิงเทรา
Supply chain Manager (บางปะกง) 30,000 - 55,000 ฉะเชิงเทรา
She & QM (บางปะกง) 18,000 - 23,000 ฉะเชิงเทรา
Total 11 lists.