ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการทั่วไป 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ประจำสำนักงาน 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.