ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการตลาด 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.