ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการส่งเสริมการตลาด 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ( Brand Marketing Commun... 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย 12,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานนวดสปา 9,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.