ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการลานตู้คอนเทนเนอร์ 18,000 - 28,000 สมุทรปราการ
HR Admin Officer 12,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
supervisor แผนกบัญชี 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
senior Mechanic 12,000 - 16,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 10 lists.