ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ล่ามภาษาจีน-ไทย /ล่ามภาษาอังกฤษ-ไทย 18,000 - 30,000 สมุทรปราการ
supervisor แผนกบัญชี 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Supervisor Mechanic 25,500 ขึ้นไป สมุทรปราการ
HR Admin Officer 18,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Total 11 lists.