ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก ควบคุมปริมาณ / QS Supervisor 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณ / Senior QS 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(ด่วน) 20,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.