ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(ด่วน) 20,000 - 27,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา / QS 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สวัสดิการ-เงินเดือน... 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณ / Senior QS 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนก ควบคุมปริมาณ / QS Supervisor 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.