ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก ควบคุมปริมาณ / QS Supervisor 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกสโตร์และขนส่ง 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนตกแต่งภายใน 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.