ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก ควบคุมปริมาณ / QS Supervisor 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมปริมาณ / Senior QS 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ(คลังสินค้า) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนตกแต่งภายใน 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.