ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างฉีดพลาสติก หัวหน้างานฉีดพลาสติก ผู้จัดการฝ่า... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 10,000 - 15,000 สมุทรปราการ
จป.วิชาชีพ 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
วิศวกร (R&D) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (ลูกหนี้) ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |