ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร ลูกค้าสัมพันธ์ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Payroll 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |