ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ 25,000 - 30,000 สมุทรปราการ
IT Support 16,000 - 25,000 สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ 35,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่สรรหา และฝึกอบรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต/โรงงาน 35,000 - 50,000 สมุทรปราการ
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |