ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 16,000 - 20,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่สรรหา และฝึกอบรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เลขาประธานบริหารบริษัท 25,000 - 35,000 สมุทรปราการ
Sales Supervisor 25,000 - 35,000 สมุทรปราการ
Sales Coordinator 15,000 - 35,000 สมุทรปราการ
Total 14 lists.