ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการร้านและศูนย์หุ่นยนต์ 15,000 ขึ้นไป ชลบุรี
IT Support 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.