ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
HR Manager 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Online Marketing 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Product Management Team 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Brand Manager 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Graphic Design 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.