ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการร้านและศูนย์หุ่นยนต์ 15,000 ขึ้นไป ชลบุรี
วิศวกรประจำศูนย์หุ่นยนต์ 18,000 - 35,000 ชลบุรี
Total 8 lists.