ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Online Sale&Marketing; 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Marketing Manager 45,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.