ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
HR Manager 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประจำศูนย์หุ่นยนต์ 18,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Admin 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.