ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.