ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (หญฺิง) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เงินเดือนค่าแรง 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ(ประจำหน่วยงานบริการ) 11,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งปูน(ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์) 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
บัญชี 14,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
Total 29 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |