ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก ปรับปรุงตรวจสอบเครื่องชั่ง 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกรถปั้มคอนกรีต 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (หญิง) ประจำ สนง. บางพูน จ.ปทุมธ... 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าเขตขนส่ง 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (หญฺิง) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |