ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ IT Support (Contract) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดสายส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย สาขาภูก็ต/หาดใหญ่ ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย (Contract) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยโพสมิกซ์ ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
Total 9 lists.