ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ ไม่ระบุ นนทบุรี
AE ขายโฆษณา website และสื่อ social 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Co-producer 10,000 - 13,500 กรุงเทพมหานคร
โปรแกรมเมอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 7 lists.