ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Project Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Telesales (PA / Motor / Motor Add-on) *สัมภาษณ์ ทร... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
HR Compensation and Benefits ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QC / QA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.