ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างสำรวจ ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Engineer ด่วนมาก 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประมาณราคา ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.