ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 13,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประมาณการ ประจำชลบุรี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก ประจำชลบุรี 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการสาขาชลบุรี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.