ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเลขาสโมสร MDP 9,000 ขึ้นไป นนทบุรี
แม่บ้าน 9,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Market Analyst/Research Analyst 30,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 10,000 - 15,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 9,000 - 15,000 นนทบุรี
Total 10 lists.