ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ PR ประสานงานธุรกิจ ( ด่วนมาก ) 12,000 - 120,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการขาย Online (ประจำสนง.พระ... 12,000 - 120,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน,อังกฤษ,ญ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ดูแลเอเย่นต์) 12,000 - 120,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.