ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน ต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค งานกำกับภาพ แผนกผลิตรายการ 1 ฝ่ายเทคนิค... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน งานค้นคว้าประมวลผลและบริการ ฝ่ายบริหารทรัพ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน งานธุรการข่าว แผนกธุรการข่าว ฝ่ายข่าว ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นิติกร แผนกกฎหมาย สายงานกฎหมายธุรกิจ ด่วน* ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.