ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สัตวบาล 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายบุคคล (เงินเดือนสูง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.