ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการทั่วไป (เงินเดือนสูง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายบุคคล (เงินเดือนสูง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย (เงินเดือนสู... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (เงินเดือนสูง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ทนายความ (เงินเดือนสูง) 20,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.