ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนประจำ Site งาน 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.