ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนบริหารผลการปฏิบัติงาน - HRM Departmen... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนการจ่ายผลประโยชน์ (Benefit ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงินรับ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ส่วนพนักงานสัมพันธ์ (Employee Ralations... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Recruitment & ER) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.