ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support Helpdesk 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ONLINE MARKETER 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.