ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call center supervisor inbound// เงินเดือนประจำ รว... 22,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Call Center รับสาย+ให้ข้อมูล (ภาษาไทย)// ไม่ใช่งาน... 15,500 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
Call Center รับสายภาษาอังกฤษ 60% ขึ้นไป// เงินเดือ... 20,500 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Call Center รับสาย (ภาษาอังกฤษ 50-60%) เงินเดือน 1... 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Databaes Admin/ ใช้ Mysql ได้/ จบใหม่ หรือมีประสบ... 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.