ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call center supervisor (Leader)// 23,000-25,000// ... 23,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Telesales// ขายของกินของใช้// MRT+BTS// มีเงินเดือ... 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Call center รับสายภาษาไทย// ทำงาน6วัน+ เข้ากะ// 15... 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Call Center รับสาย// MRT+BTS// เข้ากะ// 15,000+++/... 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Call Center ภาษาไทย// ม.6-ป.ตรี// ขอคนมีประสบการณ์... 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.