ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer 18,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
C# Programmer (WPF, XAML) 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาบัญชี 40,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.