ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปร... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรป... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขึ้นรูป (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรม... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางป... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 9 lists.