ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปร... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรป... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุ... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขึ้นรูป (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทร... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.