ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุ... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
SALES REPRESENTATIVE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานแม่พิมพ์ (ช่าง) (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุท... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปร... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรป... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 11 lists.