ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิต (ปฏิบัติงานที่ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ) ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานออกแบบ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
SALES REPRESENTATIVE **ด่วน** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริหารคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปร... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 13 lists.